FORUM REGIONALNEJ
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ImageImage
MIKOŁAJKI
BOLESŁAWIEC

26-27 marca 2024 r.

23-24 kwietnia 2024 r.

Zobacz relację video
Icon
KATOWICE

4-5 czerwca 2024 r.

Zobacz relację video
Icon
LUBLIN

25-26 czerwca 2024 r.

Zobacz relację video
Icon
Zobacz relację video
Icon
BYDGOSZCZ

01-02 października 2024 r.

Przycisk

W RAZIE PROBLEMÓW Z TRANSMISJĄ ONLINE PROSIMY O KONTAKT

WTOREK: e-mail na: k.kalis@abrys.pl lub tel. +48 784 001 818

ŚRODA: e-mail na: m.kazimierczak@abrys.pl lub tel. +48 784 036 989

ZOBACZ POPRZEDNIĄ EDYCJĘ KONFERENCJI

Przycisk
Przycisk

O Forum

Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej to cykl 7. regionalnych spotkań przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką komunalną. Spotkania mają zbliżoną konstrukcję organizacyjną i tematyczną, każdorazowo będą jednak wypełnione specyficznymi dla danego regionu problemami, wyzwaniami czy doświadczeniami z obszaru usług komunalnych. Zagadnienia prezentowane będą podczas prelekcji oraz paneli dyskusyjnych

Wnioski spotkań mogą być podstawą do wypracowania wspólnych postulatów do władz lokalnych i regionalnych oraz ewentualnie rekomendacji dla izb ogólnopolskich.

Konferencje organizowane są we współpracy z Radą RIPOK oraz Stowarzyszeniami wod-kan.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FORUM REGIONALNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 • Kierunki aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – perspektywa urzędu marszałkowskiego, gmin, przedsiębiorców
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych i organów nadzoru
 • Wdrażanie dyrektyw UE na poziomie przedsiębiorstw komunalnych
 • Realizacja poziomów recyklingu odpadów komunalnych – sprawozdawczość i rzeczywistość
 • Kondycja przedsiębiorstw wod-kan w regionie
 • Polityka taryfowa w gospodarce komunalnej – z regulatorem czy bez?
 • Modele i przykłady współpracy gmin w realizacji obowiązków z zakresu gospodarki odpadami
 • Przedsiębiorstwa wielobranżowe – synergia i optymalizacja działań w gospodarce komunalnej
 • Transformacja energetyczna i dekarbonizacja przedsiębiorstw ciepłowniczych w regionie
 • Wykorzystanie potencjału energetycznego przedsiębiorstw do obniżania kosztów działalności
 • Energia w odpadach- pomysł na samodzielność energetyczną gmin
 • Zagospodarowanie frakcji bio – kompostowanie, biogazownie, fermentacja
 • Efektywne technologie zagospodarowania odpadów

Obszary tematyczne poruszane podczas konferencji

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy:

 • Reprezentantów spółek gminnych i prywatnych
 • Przedstawicieli szeroko rozumianej branży komunalnej
 • Związki międzygminne
 • Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Przedsiębiorstwa wod-kan
 • Przedstawicieli samorządów, organów administracji
 • Reprezentantów sektora ciepłowniczego oraz energetycznego
 • Organizacje odzysku, recyklerów
 • Przedstawicieli środowiska naukowego
 • Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z zakresu gospodarki komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektu regionalnego

To co wyróżnia Forum spośród innych konferencji dla branży komunalnej:

 • Ujęcie specyficznych dla danego regionu uwarunkowań
 • Uczestnikami są przede wszystkim instytucje/firmy reprezentujące dany region – stwarza to możliwość do nawiązania lub zacieśnienia relacji branżowych w danym regionie ale również pozyskania nowych kontrahentów z konkretnego obszaru
 • Praktyczne ujęcie tematyki uwzględniające aspekt regionalny
 • Możliwość integracji regionalnej w ramach wieczornego bankietu po konferencji
TAK BYŁO PODCZAS FORUM REGIONALNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIKOŁAJKACH I EŁKU
Click to play video

TAK BYŁO PODCZAS FORUM REGIONALNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOLESŁAWCU

Click to play video

TAK BYŁO PODCZAS FORUM REGIONALNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KATOWICACH

TAK BYŁO PODCZAS FORUM REGIONALNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LUBLINIE

PATRONI I PARTNERZY CYKLU KONFERENCJI

ORGANIZATOR

PATRONAT

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Tomasz Szymkowiak

dyrektor ds. wydawnictw,

koordynator projektu

Kontakt w sprawie konferencji

61 655 81 06

IconIcon
Napisz do mnie

Katarzyna Szyińska

specjalista ds. promocji i współpracy z partnerami

Kontakt w sprawie konferencji

IconIcon